• Zwrot/wymiana/reklamacje

ZWROT (ODSTĄPIENIE OD UMOWY)1.png
1. Spakuj produkty oraz uzupełnij formularz

Aby przyspieszyć rozliczenie zwrotu sugerujemy uzupełnić Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, wysyłane na Twój e-mail po złożeniu zamówienia – a następnie dołączyć do paczki ze zwracanymi produktami. Sprawdź dokładnie czy podałaś poprawnie wszystkie dane. Jeśli z jakiegoś powodu nie posiadasz formularza, możesz skopiować wzór poniżej.

2.png
5.png

2. Wyślij paczkę – masz na to 14 dni!
Wyślij do nas przesyłkę ze zwracanymi produktami na adres:
TLO Sp. z o.o. - Sklep Intymna Kobieta
ul. Krzywińska 15/9

03-324 Warszawa

Pamiętaj, że nie przyjmujemy przesyłek wysłanych 
do nas za pobraniem. Koszt odesłania zwracanego produktu ponosi kupujący.

4.png
3.png
3. Poczekaj na zwrot środków
Zwrot środków nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy.


WYMIANA


4(1).png
2(1).png
1. Zwróć produkty 
W sklepie IntymnaKobieta.pl wymiana towaru polega na zwrocie (odstąpienie od umowy) wybranych produktów, następnie złożeniu i opłaceniu nowego niezależnego zamówienia. 

Postępuj zgodnie z opisaną procedurą zwrotu towaru. 

6.png       7.png
2. Złóż nowe zamówienia
Nowe zamówienie możesz złożyć niezależnie, nawet w tym samym dniu w którym dokonałaś zwrotu produktów. W zamówieniu możesz wybrać dowolny inny model, rozmiar i kolor. Pamiętaj, aby nowe zamówienie opłacić.


REKLAMACJA


8.png
1. Napisz do nas 
Reklamacje związane z Umową Sprzedaży prosimy kierować w formie elektronicznej na adres: sklep@intymnakobieta.pl.

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Ustosunkujemy się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.


2(2).png
5(1).png
2. Wyślij produkty
W przypadku reklamacji konieczne będzie odesłanie do nas wadliwego produktu na adres:
TLO Sp. z o.o. - Sklep Intymna Kobieta
ul. Krzywińska 15/9
03-324 Warszawa


4(2).png
3(1).png

3. Poczekaj na zwrot środków
Po pozytywnym rozpatrzeniu Twojej reklamacji zwrot środków nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji.


WZÓR Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

TLO Sp. z o.o. - Sklep Intymna Kobieta
ul. Krzywińska 15/9, 03-324 Warszawa

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Numer identyfikacyjny listu, którym konsument(-ci) odsyłają produkt

– Podpis konsumenta(-ów)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.


 

 

  • Sklep zamknięty

Przerwa techniczna